Fasil Hayat's blog

...C#, .Net, Sharepoint, BizTalk, JQuery...

Hent UML stencils her.

- Åbn Visio 2010 -> Klik på 'Flere figurer' -> Åbn Stencil -> vælg stencil.Jeg er ved at forelske mig lidt i Teleriks OpenAccess ORM som OR-mapper. For det første er den gratis, og så er den ret nem at bruge.

[Opdateret]
Telerik har noget af den mest irriterende og aggressive marketing strategi, hvor diverse køb af deres andre produkter popper op ved start af VS2010. Det kan være VS2010 har nogle problemer, men føj hvor er det belastende, at de ikke i det mindste har en checkbox, hvor man kan bede om ikke at blive notificeret / forstyrret yderligere. Telerik er hermed røget ned i bunden af mig efter efterfølgende brug.
Jeg vil nu hellere bruge Entity Framework 5. Telerik er streget væk fra min liste af brugbare tools. VÆK!

http://tv.telerik.com/products/ormTil dynamisk indlæsning af konfigurationer, der er applikationsspecifikke, kan nedestående kode benyttes til at tilgå konfiguration for den enkelte applikation.
Et applikationskontekst bliver etableret og herigennem kan konfigurationsværdier tilgås. I dette tilfælde er almindelige konfigurationsværdier, sti for log4net og windsor konfiguration placeret i en enkel konfigurationsfil i en applikationsspecifik mappe.

Navnet på applikationen og mappen er en-til-en og indlæsning sker een gang for alle, og herefter kan singleton klassen tilgås på tværs af assemblies i den samme applikation.

  1:  /// <summary>
  2:  /// Applikationskontekst for applikationen.
  3:  /// </summary>
  4:  public sealed class ApplikationKontekst : Kontekst
  5:  {
  6:    /// <summary>
  7:    /// Lås på instans.
  8:    /// </summary>
  9:    private static readonly object SyncRoot = new object();
 10:  
 11:    /// <summary>
 12:    /// Instans af applikationskontekst.
 13:    /// </summary>
 14:    private static volatile ApplikationKontekst instans;
 15:  
 16:    /// <summary>
 17:    /// Instans af applikationskontekst.
 18:    /// </summary>
 19:    public static ApplikationKontekst Instans
 20:    {
 21:      get
 22:      {
 23:        lock (SyncRoot)
 24:        {
 25:          return instans ?? (instans = new ApplikationKontekst
 26:            {
 27:              Navn = Assembly.GetCallingAssembly().GetName().Name
 28:            });
 29:        }
 30:      }
 31:    }
 32:  
 33:    /// <summary>
 34:    /// Sætter nyt kontekst objekt op.
 35:    /// </summary>
 36:    public static void SetupKontekst()
 37:    {
 38:      Instans.Navn = Assembly.GetCallingAssembly().GetName().Name;
 39:    }
 40:  }


Kontekst klassen:

  1:  /// <summary>
  2:  /// Kontekst.
  3:  /// </summary>
  4:  public abstract class Kontekst
  5:  {
  6:    /// <summary>
  7:    /// Navn på assembly eller applikation.
  8:    /// </summary>
  9:    public string Navn { get; set; }
 10:  
 11:    /// <summary>
 12:    /// Konfigurationer fra konfigurationsstien.
 13:    /// </summary>
 14:    public Configuration Konfiguration
 15:    {
 16:      get
 17:      {
 18:        return KonfigurationProvider.HentKonfiguration(
 19:          Konfigurationer.Default[FriendlyNavn(this.Navn)].ToString());
 20:      }
 21:    }
 22:  
 23:    /// <summary>
 24:    /// Fjerner evt. det fuld kvalificerede (Fully Qualified name)
 25:    /// navn på assembly. Dvs. fjerner evt. namespaces.
 26:    /// </summary>
 27:    /// <param name="applikation">Navn på assembly.</param>
 28:    /// <returns>Det korte navn på assembly uden fuld namespace.</returns>
 29:    private static string FriendlyNavn(string applikation)
 30:    {
 31:      // Regexp udtryk søger bagfra i strengen, og fjerner alt fra '.'
 32:      // og nedefter. (dvs. fra højre mod venstre).
 33:      var regex = new Regex(@"(?<=\.)[^.]*$|^[^.]*$");
 34:      return regex.Match(applikation).Value;
 35:    }
 36:  }


Til indlæsning af konfigurationsfil:

  1: public static class KonfigurationProvider
  2: {
  3:   /// <summary>
  4:   /// Konfiguration objekt.
  5:   /// </summary>
  6:   private static Configuration konfiguration;
  7:  
  8:   /// <summary>
  9:   /// Henter konfiguration.
 10:   /// </summary>
 11:   /// <param name="konfigurationsfilSti"> The konfigurations Path. </param>
 12:   /// <returns> Konfigrationsobjekt i applikaitonshukommelse. </returns>
 13:   public static Configuration HentKonfiguration(string konfigurationsfilSti)
 14:   {
 15:     if (konfiguration != null)
 16:     {
 17:       return konfiguration;
 18:     }
 19:  
 20:     var filmap = new ExeConfigurationFileMap
 21:       {
 22:         ExeConfigFilename = konfigurationsfilSti
 23:       };
 24:  
 25:     konfiguration = ConfigurationManager.OpenMappedExeConfiguration(
 26:       filmap, ConfigurationUserLevel.None);
 27:  
 28:     return konfiguration;
 29:   }
 30: }


Værdierne tilgås herefter:

var a = ApplikationKontekst.Instans.Konfiguration.AppSettings.Settings["Windsor"].Value;
var b = ApplikationKontekst.Instans.Konfiguration.AppSettings.Settings["Log4Net"].Value;

Jeg er blevet spurtgt af flere, hvorfor der er behov for alt dette. Det korte svar er, at det kan være et alternativ til SSO i BizTalk.
Dog skal man være opmærksom, at denne måde at indlæse kræver at mappen, der holder på konfigurationerne ligger udenfor applikationen, hvilket ikke er oplagt i clustered miljøer.Fasil Malik Hayat

Developer
.Net, WCF, Sharepoint, MOSS, Biztalk, JQuery.

linkedin facebook twitter plaxo google+ grooveshark boxee
fasil

Education

fasil

Bachelor of Science (Honours)
De Montfort University, Leicester.

Fag: Java, MVC, Information Strategy, ITIL

Microsoft Certified Technology Specialist

Skills

.net vs2010 - C# sharepoint sql server jquery ubuntu java netbeans


  

Sign in