Fasil Hayat's blog

...C#, .Net, Sharepoint, BizTalk, JQuery...
maj
18

JSON.net

af Fasil | Tags: , , ,

Efter en meget lang og sej kamp med den indbyggede json funktionalitet i .net, blev jeg nødt til at kaste håndklædet ved at gøre brug af json.net istedet. Dette lille json hjælpe bibliotek kunne uden problemer serialisere mine komplekse objekter til json.

string json = JsonConvert.SerializeObject(mitobjekt);
return json;

Læs mere her.


Hent UML stencils her.

- Åbn Visio 2010 -> Klik på 'Flere figurer' -> Åbn Stencil -> vælg stencil.Jeg er ved at forelske mig lidt i Teleriks OpenAccess ORM som OR-mapper. For det første er den gratis, og så er den ret nem at bruge.

[Opdateret]
Telerik har noget af den mest irriterende og aggressive marketing strategi, hvor diverse køb af deres andre produkter popper op ved start af VS2010. Det kan være VS2010 har nogle problemer, men føj hvor er det belastende, at de ikke i det mindste har en checkbox, hvor man kan bede om ikke at blive notificeret / forstyrret yderligere. Telerik er hermed røget ned i bunden af mig efter efterfølgende brug.
Jeg vil nu hellere bruge Entity Framework 5. Telerik er streget væk fra min liste af brugbare tools. VÆK!

http://tv.telerik.com/products/ormTil dynamisk indlæsning af konfigurationer, der er applikationsspecifikke, kan nedestående kode benyttes til at tilgå konfiguration for den enkelte applikation.
Et applikationskontekst bliver etableret og herigennem kan konfigurationsværdier tilgås. I dette tilfælde er almindelige konfigurationsværdier, sti for log4net og windsor konfiguration placeret i en enkel konfigurationsfil i en applikationsspecifik mappe.

Navnet på applikationen og mappen er en-til-en og indlæsning sker een gang for alle, og herefter kan singleton klassen tilgås på tværs af assemblies i den samme applikation.

  1:  /// <summary>
  2:  /// Applikationskontekst for applikationen.
  3:  /// </summary>
  4:  public sealed class ApplikationKontekst : Kontekst
  5:  {
  6:    /// <summary>
  7:    /// Lås på instans.
  8:    /// </summary>
  9:    private static readonly object SyncRoot = new object();
 10:  
 11:    /// <summary>
 12:    /// Instans af applikationskontekst.
 13:    /// </summary>
 14:    private static volatile ApplikationKontekst instans;
 15:  
 16:    /// <summary>
 17:    /// Instans af applikationskontekst.
 18:    /// </summary>
 19:    public static ApplikationKontekst Instans
 20:    {
 21:      get
 22:      {
 23:        lock (SyncRoot)
 24:        {
 25:          return instans ?? (instans = new ApplikationKontekst
 26:            {
 27:              Navn = Assembly.GetCallingAssembly().GetName().Name
 28:            });
 29:        }
 30:      }
 31:    }
 32:  
 33:    /// <summary>
 34:    /// Sætter nyt kontekst objekt op.
 35:    /// </summary>
 36:    public static void SetupKontekst()
 37:    {
 38:      Instans.Navn = Assembly.GetCallingAssembly().GetName().Name;
 39:    }
 40:  }


Kontekst klassen:

  1:  /// <summary>
  2:  /// Kontekst.
  3:  /// </summary>
  4:  public abstract class Kontekst
  5:  {
  6:    /// <summary>
  7:    /// Navn på assembly eller applikation.
  8:    /// </summary>
  9:    public string Navn { get; set; }
 10:  
 11:    /// <summary>
 12:    /// Konfigurationer fra konfigurationsstien.
 13:    /// </summary>
 14:    public Configuration Konfiguration
 15:    {
 16:      get
 17:      {
 18:        return KonfigurationProvider.HentKonfiguration(
 19:          Konfigurationer.Default[FriendlyNavn(this.Navn)].ToString());
 20:      }
 21:    }
 22:  
 23:    /// <summary>
 24:    /// Fjerner evt. det fuld kvalificerede (Fully Qualified name)
 25:    /// navn på assembly. Dvs. fjerner evt. namespaces.
 26:    /// </summary>
 27:    /// <param name="applikation">Navn på assembly.</param>
 28:    /// <returns>Det korte navn på assembly uden fuld namespace.</returns>
 29:    private static string FriendlyNavn(string applikation)
 30:    {
 31:      // Regexp udtryk søger bagfra i strengen, og fjerner alt fra '.'
 32:      // og nedefter. (dvs. fra højre mod venstre).
 33:      var regex = new Regex(@"(?<=\.)[^.]*$|^[^.]*$");
 34:      return regex.Match(applikation).Value;
 35:    }
 36:  }


Til indlæsning af konfigurationsfil:

  1: public static class KonfigurationProvider
  2: {
  3:   /// <summary>
  4:   /// Konfiguration objekt.
  5:   /// </summary>
  6:   private static Configuration konfiguration;
  7:  
  8:   /// <summary>
  9:   /// Henter konfiguration.
 10:   /// </summary>
 11:   /// <param name="konfigurationsfilSti"> The konfigurations Path. </param>
 12:   /// <returns> Konfigrationsobjekt i applikaitonshukommelse. </returns>
 13:   public static Configuration HentKonfiguration(string konfigurationsfilSti)
 14:   {
 15:     if (konfiguration != null)
 16:     {
 17:       return konfiguration;
 18:     }
 19:  
 20:     var filmap = new ExeConfigurationFileMap
 21:       {
 22:         ExeConfigFilename = konfigurationsfilSti
 23:       };
 24:  
 25:     konfiguration = ConfigurationManager.OpenMappedExeConfiguration(
 26:       filmap, ConfigurationUserLevel.None);
 27:  
 28:     return konfiguration;
 29:   }
 30: }


Værdierne tilgås herefter:

var a = ApplikationKontekst.Instans.Konfiguration.AppSettings.Settings["Windsor"].Value;
var b = ApplikationKontekst.Instans.Konfiguration.AppSettings.Settings["Log4Net"].Value;

Jeg er blevet spurtgt af flere, hvorfor der er behov for alt dette. Det korte svar er, at det kan være et alternativ til SSO i BizTalk.
Dog skal man være opmærksom, at denne måde at indlæse kræver at mappen, der holder på konfigurationerne ligger udenfor applikationen, hvilket ikke er oplagt i clustered miljøer.Jeg har lavet et lille simpelt eksempel, der viser brug af System.Runtime.Caching i .Net 4.0 framework. Eksemplet er lavet, da der kan være behov for caching udenfor ASP.Net applikationer, og undgåelse af brug af HttpRuntime.Cache. Principperne er de samme fra mit tidligere indlæg, dog har jeg introduceret en unik cachenøgle, man skal kalde caching som parameter.

Find eksemplet her.

  1: /// <summary>
  2: /// Varetager caching af objekter.
  3: /// </summary>
  4: public static class CachingHelper {
  5:   /// <summary>
  6:   /// Henter cached data.
  7:   /// </summary>
  8:   /// <typeparam name="T">Generisk format.</typeparam>
  9:   public static T GetCachedData<T>(string key){
 10:     var cache = MemoryCache.Default;
 11:     return cache[key] != null ? (T) cache[key] : default(T);
 12:   }
 13:   /// <summary>
 14:   /// Cacher data.
 15:   /// </summary>
 16:   /// <typeparam name="T">Generisk format.</typeparam>
 17:   public static T CacheData<T>(T o, string key){
 18:     var cache = MemoryCache.Default;
 19:     cache.Add(key, o, new CacheItemPolicy());
 20:     return o;
 21:   }
 22:   /// <summary>
 23:   /// Fjerner cachen.
 24:   /// </summary>
 25:   public static void ClearCache<T>(string key){
 26:     var cache = MemoryCache.Default;
 27:     if (cache.Contains(key) && (cache[key].GetType() == typeof(T)))
 28:     {
 29:       cache.Remove(key);
 30:     } 
 31:   }
 32: }


'ClearCache' metoden sikrer at typen af det objekt, man vil fjerne fra cachen er valid ifht. nøglen, man sender med som parameter.
Der bør alligevel sættes en fornuftig CacheItemPolicy, hvor man kan definere, hvor længe cachen skal holde på et objekt.
Det kan fx. defineres på følgende måde, hvor der caches i ét minut:

  1: /// <summary>
  2: /// Cache politik, der definerer hvorlænge cachen skal holdes.
  3: /// </summary>
  4: private static readonly CacheItemPolicy CachePolitik = new CacheItemPolicy
  5:       {
  6:         SlidingExpiration = new TimeSpan(0, 0, 1, 0)
  7:       };


En hurtig måde at introducere noget letvægts caching af dataobjekter. Der findes caching frameworks og Enterprise Library's udemærkede 'Caching Application Block' (indbygget i .net framework 4.0), kan benyttes til formålet. Nedenstående er for synliggørelse af en enkelt måde at cache databærende objekter på application scope niveau. Cachen bliver tømt, når en bruger lukker browservinduet eller forlader sitet.

Caching klassen:

  1: namespace MyBlog.Business.Cache {
  2:   /// <summary>
  3:   /// Varetager caching af objekter.
  4:   /// </summary>
  5:   public static class CachingHelper {
  6:     /// <summary>
  7:     /// Henter cached data.
  8:     /// </summary>
  9:     /// <typeparam name="T">Generisk format.</typeparam>
 10:     public static T GetCachedData<T>() {
 11:       return HttpRuntime.Cache[typeof(T).ToString()] != null ? 
 12:         (T)HttpRuntime.Cache[typeof(T).ToString()] : default(T);
 13:     }
 14:     /// <summary>
 15:     /// Cacher data.
 16:     /// </summary>
 17:     /// <typeparam name="T">Generisk format.</typeparam>
 18:     public static T CacheData<T>(T o) {
 19:       HttpRuntime.Cache.Insert(typeof(T).ToString(), o);
 20:       return o;
 21:     }
 22:     /// <summary>
 23:     /// Tømmer cachen.
 24:     /// </summary>
 25:     public static void ClearCache<T>() {
 26:       HttpRuntime.Cache[typeof(T).ToString()] = null;
 27:     }
 28:   }
 29: }


Caching hjælperklassen kan herefter bruges på følgende måde:

  1: /// <summary>
  2: /// Gets the articles.
  3: /// </summary>
  4: public static List<Article> GetArticles() {
  5:   return CachingHelper.GetCachedData<List<Article>>() ??
  6:   CachingHelper.CacheData(DataProviderFactory.GetArticles());
  7: }


NB!
Eksemplet er i dette udseende en smule farligt, da det forudsætter at List<Article> altid kun findes i een instans, og ikke er sat med andet indhold i en anden kontekst. Eksemplet skal nærmere inspirere fremfor at betragtes som et fuldstændigt eksempel. Nøglen kan derfor ændres til noget andet end 'typeof(T).ToString()', så man ikke kommer i kampolage med det cachede objekt. Nøglen kan være en del af parameteren i cachinghelper kaldene.Fasil Malik Hayat

Developer
.Net, WCF, Sharepoint, MOSS, Biztalk, JQuery.

linkedin facebook twitter plaxo google+ grooveshark boxee
fasil

Education

fasil

Bachelor of Science (Honours)
De Montfort University, Leicester.

Fag: Java, MVC, Information Strategy, ITIL

Microsoft Certified Technology Specialist

Skills

.net vs2010 - C# sharepoint sql server jquery ubuntu java netbeans


  

Sign in