Fasil Hayat's blog

...C#, .Net, Sharepoint, BizTalk, JQuery...

Say you have the need to flatten a collection of albums and retrieve all the photos within the albums and put them into a single album, you can use the SelectMany() notation in linq.

  1: using System.Collections.Generic;
  2:   using System.IO;
  3:  
  4:   using System.Linq;
  5:  
  6:   class Program
  7:   {
  8:     static void Main(string[] args)
  9:     {
 10:       var data = GetAlbums();
 11:       var flattenAlbum = new Album { Id = 0, Name = "Flattenedalbum", 
 12:         Photos = data.SelectMany(p => p.Photos).ToList() };
 13:     }
 14:  
 15:     private static IEnumerable<Album> GetAlbums()
 16:     {
 17:       var data = new List<Album>
 18:       {
 19:         new Album
 20:         {
 21:           Id = 1, Name = "Album1", Photos = new List<Photo>
 22:           {
 23:             new Photo
 24:             {
 25:               Id = 1, Name = "Photo1"
 26:             },
 27:             new Photo
 28:             {
 29:               Id = 2, Name = "Photo2"
 30:             },
 31:             new Photo
 32:             {
 33:               Id = 3, Name = "Photo3"
 34:             }
 35:           }
 36:         },
 37:         new Album
 38:         {
 39:           Id = 2, Name = "Album2", Photos = new List<Photo>
 40:           {
 41:             new Photo
 42:             {
 43:               Id = 4, Name = "Photo4"
 44:             },
 45:             new Photo
 46:             {
 47:               Id = 5, Name = "Photo5"
 48:             },
 49:             new Photo
 50:             {
 51:               Id = 6, Name = "Photo6"
 52:             },
 53:             new Photo
 54:             {
 55:               Id = 7, Name = "Photo7"
 56:             }
 57:           }
 58:         }
 59:       };
 60:       return data;
 61:     } 
 62:   }
 63:  
 64:   class Album
 65:   {
 66:     public int Id { get; set; }
 67:     public string Name { get; set; }
 68:     public List<Photo> Photos { get; set; }
 69:   }
 70:  
 71:   class Photo
 72:   {
 73:     public int Id { get; set; }
 74:     public string Name { get; set; }
 75:     public Stream Data { get; set; }
 76:   }


nov
17

Local variables with λ

af Fasil | Tags: ,

After a long pause I have decided to do all my future posts in English.

In a λ expression, I had a need to call an arbitrary method within my expression.
Now istead of calling the method multiple times within the expression, I had a need to assign the result to a local variable.

Here is the result of how that is achieved.

  1: var result = mylist.AsEnumerable().Where(x => x 
  2:           { 
  3:             var age = GetAge(f.Birthdate); 
  4:             return age >= search.Age.From && 
  5:             age <= search.Age.To; 
  6:           })
  7:           ).Select(p => new Person 
  8:             { 
  9:               Id = p.Id, 
 10:               Name = p.Name
 11:             }).ToList();

 

Instead of invoking 'GetAge' method twice, the 'age' variable is declared and the result of the 'GetAge' is assigned to 'age'. The 'age' variable can now be used within the λ expression.maj
18

JSON.net

af Fasil | Tags: , , ,

Efter en meget lang og sej kamp med den indbyggede json funktionalitet i .net, blev jeg nødt til at kaste håndklædet ved at gøre brug af json.net istedet. Dette lille json hjælpe bibliotek kunne uden problemer serialisere mine komplekse objekter til json.

string json = JsonConvert.SerializeObject(mitobjekt);
return json;

Læs mere her.


Hent UML stencils her.

- Åbn Visio 2010 -> Klik på 'Flere figurer' -> Åbn Stencil -> vælg stencil.Et uheldigt symptom på noget xmldata, der i en løsning ikke accepterer namespace prefixes, kan det desværre være nødvendigt at fjerne dem. Har man data i følgende format:

  1: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2: <ns0:MineXmlData xmlns:ns0="http://www.google.com/schemas/minedata">
  3:   <ns0:Personer>
  4:     <ns0:Person></ns0:Person>
  5:   </ns0:Personer>
  6: </ns0:MineXmlData>


Kan man med følgende regexp fjerne 'ns0' prefix fra xml data.

  1: (?<=<)[a-zA-Z0-9]+:|(?<=/)[a-zA-Z0-9]+:|(?<=xmlns):.+?(?==)


.Net kode:

  1: /// <summary>
  2: /// Fjerner namespace prefix fra xml data.
  3: /// </summary>
  4: /// <param name="xmlData">xml data.</param>
  5: /// <returns>Xml data uden namespace prefix.</returns>
  6: public static XmlDocument FjernNamespacePrefix(string xmlData)
  7: {
  8:   string pattern = "(?<=<)[a-zA-Z0-9]+:|(?<=/)[a-zA-Z0-9]+:|(?<=xmlns):.+?(?==)";
  9:   var regXml = new Regex(pattern, RegexOptions.Compiled);
 10:   
 11:   var behandletXmlDokument = new XmlDocument();
 12:   behandletXmlDokument.LoadXml(regXml.Replace(xmlData, string.Empty));
 13:   
 14:   return behandletXmlDokument;
 15: }


Dette er dog ikke særligt velset, da namespaces netop gør xml repræsentationen typestærkt og undgåelse af sammenfald med andre xml data af samme navn. Hvis der er en god grund til at fjerne namespaces, kan ovenstående regexp bruges.En meget vigtig ting at bemærke ved XSLT boolean værdier er, håndtering af dem skal foretages på følgende måde:

  1: <xsl:choose>
  2:   <xsl:when test="boolean(MinBooleanVaerdi)">
  3:     <!-- 'true' -->
  4:   </xsl:when>
  5:   <xsl:otherwise>
  6:     <!-- 'false' -->
  7:   </xsl:otherwise>
  8: </xsl:choose>


Det er den sikreste måde at teste boolean værdier på, da man under forskellige platforme kan komme ud for, at boolean værdier er repræsenteret som 1 eller 0 istedet for true eller false.Fasil Malik Hayat

Developer
.Net, WCF, Sharepoint, MOSS, Biztalk, JQuery.

linkedin facebook twitter plaxo google+ grooveshark boxee
fasil

Education

fasil

Bachelor of Science (Honours)
De Montfort University, Leicester.

Fag: Java, MVC, Information Strategy, ITIL

Microsoft Certified Technology Specialist

Skills

.net vs2010 - C# sharepoint sql server jquery ubuntu java netbeans


  

Sign in