Der er masser af eksempler på forretningsbegreber og forretningsbetegnelser, der undergår en anden navngivning under fysisk gengivelse i form af entiteter og deres indbyrdes forhold. De forretningsmæssige navne skal / bør altid bibeholdes ved formidling af viden udenom systemerne og som kommunikationsmiddel mellem forretningen og teknikere for at mindske misforståelser og for at fremme forretningskendskabet. Dog er der intet behov for at manifestere redundante elementer af navne ved gengivelse af begreberne i den fysiske klassificering af objekthierakiet. Taksonomien skal med andre ord udnyttes i entiteternes indbyrdes relationer. Konteksten bliver hermed den styrende del for sammensætningen af objekthierakiet, og man undgår redundant gentagelse af navnet.

Et meget banalt eksempel, der tydeligt illustrerer den semantiske tese (uden nedarvning):

  1: public class Bord {
  2:   public Plade Plade { get; set; }
  3:   public Ben Ben { get; set; }
  4: }
  5:  
  6: public class Plade {
  7:   public int Laengde { get; set; }
  8:   public int Bredde { get; set; }
  9: }
 10:  
 11: public class Ben {
 12:   public int Laengde { get; set; }
 13:   public int Antal { get; set; }
 14: }
 15:  
 16: public class TestBord {
 17:   public Bord HentBord() {
 18:     var bord = new Bord();
 19:  
 20:     bord.Plade = new Plade();
 21:     bord.Plade.Bredde = 50;
 22:     bord.Plade.Laengde = 100;
 23:  
 24:     bord.Ben = new Ben();
 25:     bord.Ben.Laengde = 30;
 26:     bord.Ben.Antal = 4;
 27:  
 28:     return bord;
 29:   }
 30: }

Ser man på semantikken i eksemplet, vil man se, at klasserne ikke hedder 'Bordplade' eller 'Bordben', da de implicit bliver tydelige, i den kontekst objekterne bliver brugt i (bord.Plade istedet for det redundante bord.BordPlade).

{bord.{Plade}.Bredde} = 50; //Bordplade og Pladebredde

{bord.{Ben}.Laengde} = 30;
//Bordben og Benlaengde

Desuden bliver disse entiteter åbne og generelle og kan derfor bruges i andre entiteter, men kun hvis egenskaberne tillader genbrugen. Fx. kan 'Ben' entiteten indgå som en del af 'Stol' entiteten, da en stol også har ben.

Det vil dog være forkert at bruge 'Ben' entiteten i person eller dyr entiteter, selvom de overordnede egenskaber tillader det (antal, længde m.m), men her vil domænet dog være forkert, da forretningsdomænet her kunne være møbler og ikke organismer.