Til dynamisk indlæsning af konfigurationer, der er applikationsspecifikke, kan nedestående kode benyttes til at tilgå konfiguration for den enkelte applikation.
Et applikationskontekst bliver etableret og herigennem kan konfigurationsværdier tilgås. I dette tilfælde er almindelige konfigurationsværdier, sti for log4net og windsor konfiguration placeret i en enkel konfigurationsfil i en applikationsspecifik mappe.

Navnet på applikationen og mappen er en-til-en og indlæsning sker een gang for alle, og herefter kan singleton klassen tilgås på tværs af assemblies i den samme applikation.

  1:  /// <summary>
  2:  /// Applikationskontekst for applikationen.
  3:  /// </summary>
  4:  public sealed class ApplikationKontekst : Kontekst
  5:  {
  6:    /// <summary>
  7:    /// Lås på instans.
  8:    /// </summary>
  9:    private static readonly object SyncRoot = new object();
 10:  
 11:    /// <summary>
 12:    /// Instans af applikationskontekst.
 13:    /// </summary>
 14:    private static volatile ApplikationKontekst instans;
 15:  
 16:    /// <summary>
 17:    /// Instans af applikationskontekst.
 18:    /// </summary>
 19:    public static ApplikationKontekst Instans
 20:    {
 21:      get
 22:      {
 23:        lock (SyncRoot)
 24:        {
 25:          return instans ?? (instans = new ApplikationKontekst
 26:            {
 27:              Navn = Assembly.GetCallingAssembly().GetName().Name
 28:            });
 29:        }
 30:      }
 31:    }
 32:  
 33:    /// <summary>
 34:    /// Sætter nyt kontekst objekt op.
 35:    /// </summary>
 36:    public static void SetupKontekst()
 37:    {
 38:      Instans.Navn = Assembly.GetCallingAssembly().GetName().Name;
 39:    }
 40:  }


Kontekst klassen:

  1:  /// <summary>
  2:  /// Kontekst.
  3:  /// </summary>
  4:  public abstract class Kontekst
  5:  {
  6:    /// <summary>
  7:    /// Navn på assembly eller applikation.
  8:    /// </summary>
  9:    public string Navn { get; set; }
 10:  
 11:    /// <summary>
 12:    /// Konfigurationer fra konfigurationsstien.
 13:    /// </summary>
 14:    public Configuration Konfiguration
 15:    {
 16:      get
 17:      {
 18:        return KonfigurationProvider.HentKonfiguration(
 19:          Konfigurationer.Default[FriendlyNavn(this.Navn)].ToString());
 20:      }
 21:    }
 22:  
 23:    /// <summary>
 24:    /// Fjerner evt. det fuld kvalificerede (Fully Qualified name)
 25:    /// navn på assembly. Dvs. fjerner evt. namespaces.
 26:    /// </summary>
 27:    /// <param name="applikation">Navn på assembly.</param>
 28:    /// <returns>Det korte navn på assembly uden fuld namespace.</returns>
 29:    private static string FriendlyNavn(string applikation)
 30:    {
 31:      // Regexp udtryk søger bagfra i strengen, og fjerner alt fra '.'
 32:      // og nedefter. (dvs. fra højre mod venstre).
 33:      var regex = new Regex(@"(?<=\.)[^.]*$|^[^.]*$");
 34:      return regex.Match(applikation).Value;
 35:    }
 36:  }


Til indlæsning af konfigurationsfil:

  1: public static class KonfigurationProvider
  2: {
  3:   /// <summary>
  4:   /// Konfiguration objekt.
  5:   /// </summary>
  6:   private static Configuration konfiguration;
  7:  
  8:   /// <summary>
  9:   /// Henter konfiguration.
 10:   /// </summary>
 11:   /// <param name="konfigurationsfilSti"> The konfigurations Path. </param>
 12:   /// <returns> Konfigrationsobjekt i applikaitonshukommelse. </returns>
 13:   public static Configuration HentKonfiguration(string konfigurationsfilSti)
 14:   {
 15:     if (konfiguration != null)
 16:     {
 17:       return konfiguration;
 18:     }
 19:  
 20:     var filmap = new ExeConfigurationFileMap
 21:       {
 22:         ExeConfigFilename = konfigurationsfilSti
 23:       };
 24:  
 25:     konfiguration = ConfigurationManager.OpenMappedExeConfiguration(
 26:       filmap, ConfigurationUserLevel.None);
 27:  
 28:     return konfiguration;
 29:   }
 30: }


Værdierne tilgås herefter:

var a = ApplikationKontekst.Instans.Konfiguration.AppSettings.Settings["Windsor"].Value;
var b = ApplikationKontekst.Instans.Konfiguration.AppSettings.Settings["Log4Net"].Value;

Jeg er blevet spurtgt af flere, hvorfor der er behov for alt dette. Det korte svar er, at det kan være et alternativ til SSO i BizTalk.
Dog skal man være opmærksom, at denne måde at indlæse kræver at mappen, der holder på konfigurationerne ligger udenfor applikationen, hvilket ikke er oplagt i clustered miljøer.